Kada si ?

Da li si pitao, da li si kazao;
da ljubiš beskrajno... - želju iskazao?..
Da li si molio, gubavog dvorio,
kad nisi; - da li si korio sebe kad?

Kad si u malenom vidio Svevišnjeg,
u oku djeteta kristalno bijeli snijeg?
I kišu pustio iz oka padati,
vidjevši Zlobnoga da duše sakati?

Da li si čitao iz Knjige zapise,
da s` vrha pada se, - upozn`o ambise?
I po dnu hodio, bespućem brodio,
pa se u Svjetlosti ponovo rodio?

Da li si putove svoje poravnao,
doline zasuo, planine sravnao?
Grbavo gladio, ljubavlju sladio,
za brata mario, - kada ti?

Kad si na blagoslov ti glavu prignuo,
u strahu svetomu, ka nebu dignuo?
I čuo mora sva kad šume najjače,
za tobom vidio Vječnost da zaplače?

Mirjana Jaramazović