PAKET LJUBAVI

....Šaljem ti paket Ljubavi....
- otvori, za trošak ne brini!
Ne bijaše veće vrijednosti
od ove božanske Milosti!

Šalji ga dalje, ne pitaj,
ulicu, adresu, svijeta kraj...
Sve što ti treba, - pročitaj,
-srcem; -
-pa onda srcem daj!...

Šalji ga valima na more
i vjetrom lakim u gore...
Nosi ga djetetu bolnomu,
čovjeku, - bratu umornomu...

Šalji ga po sunca zracima
i zvijezda zlatnim kracima...
Raspi ga prašinom polena,
kazaljkom beskrajnog vremena!

Besplatno primi, badava daj,
tako ćeš naći na zemlji Raj!
što više ljubavi rasipaš,
dobra ti vreću nasipaš!

...Šaljem ti paket Ljubavi!
...Otvori, za trošak ne brini!
Ne bijaše veće vrijednosti,
od ove božanske Milosti!

Mirjana Jaramazović