Stidim ti se, Bože priznat!

Stidim Ti se, Bože priznat,
da sam Te zatajila!
Dok Ti za me križ miluješ,
srce sam udaljila!

Crvenim se obli lice,
misli plahe spopale...
"Ne poznam Ga!" - viknula sam;
- Dvije su suze otpale!

Jedna da mi obraz crven
hladnom vodom zalije,
da ga spere i obijeli,
kao Tvoje haljine!

Druga da me grešnu zgrije
od drhtaja Petrovog...!
Da me tješi, da me diže
do glasanja petlovog...!

Mirjana Jaramazović