NE DAM TE, KRIŽU!

Ne dam te, križu,
preteški, dragi!
Ja grlim tvoja drveta!
Kao kad dijete
majku traži,
Isusa,
za me' propeta!

Ne dam te, križu,
tako sam blizu...!
-...Bar malo da osjetim
Marijin bol...!
Dok šuteć viče
i platnom briše
krv oko stupa,
suze i sol..!

Stidljivo svoju
sagnut' ću glavu...!
Podmetnut' ruku
biču i čavlu...!
Radosno primit'
Muke Ti mrvu,
suzom zapisat'
po tvrdom drvu!

Ne dam te križu,
pod tobom gmižu
strnute svjetlosti,
zgažene laži!
U trnu drvenu
duša mi traži
komadić neba
i vječne radosti!

Posrtat´´hoću
dubokom brazdom,
krvavim tragom
hoditi!
Samo pod tobom
presudu čitam:
"Oslobođena
po božijoj milosti!"

Mirjana Jaramazović