Covid-19-Nove odredbe

Hvala Bogu, i dalje smijemo slaviti svete mise kao zadnjih nekoliko mjeseci. Do sada smo za vrijeme trajanja svete mise morali nositi običnu masku koja pokriva nos i usne. Od sada, uz sve dosadašnje propise, vrijedi:

– Djeca do 6 godine života ne moraju nositi nikakvu masku.

-Djeca i mladi do 15-te godine života su obavezni nositi običnu masku.

– Stariji od 15 godina su obavezni nositi FFP 2 masku za vrijeme trajanja svete mise.