MOBIS

Molitveno biblijski susret: u 19:00 sati svakog petka
u prostorijama misije (Am Lohmühlbach 21)

Sveta Misa

PETKOM U 18:00 SATI PJEVANJE ZA DJECU I MLADE