Ispovijed – Sakrament pomirenja

Paenitentia (latinski), Beichte (njemački)

Sveta se ispovijed naziva još i sakramenat pomirenja, oproštenja, pokore i obraćenja. Isus je ustanovio ovaj sakramenat kada se na sam dan uskrsnuća ukazao svojim učenicima i rekao im:

“Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”   (Iv 20, 22-23). Svaki vjernik koji dođe do dobi razuma obvezan je ispovjediti svoje teške grijehe barem jedanput godišnje, a svakako prije primanja svete pričesti. Ovaj sakramenat donosi vjerniku pomirenje s Bogom i oproštenje grijeha, zatim pomirenje s Crkvom, vraća stanje milosti ako je bilo izgubljeno, oproštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijehom i vremenitih kazna koje su posljedica grijeha. Donosi i mir i vedrinu savjesti kao i utjehu duha, porast duhovne snage za kršćane.

Adresa crkve je:  Pullinger Hauptstraße 24-28, 85354 Freising

Mogućnost pristupanju sakramentu pomirenja ili ispovijed je u našoj zajednici svake srijede i petkom prije sv. mise od 17:30 sati u crkvi St. Ulrich / Pulling.

U ostalo vrijeme po dogovoru sa župnikom.

Ispovijed bolesnika, starijih i nemoćnih po dogovoru sa župnikom.

Za pojedine grupe (prvopričesnici, krizmanici…) organizira se poseban termin.

UVJETI

Da bismo dobro obavili svetu ispovjed, potrebno je:

–  temeljito ispitati svoju savjest;
–  kajati se zbog grijeha;
–  donijeti nepokolebljivu odluku da više nećemo griješiti i da ćemo se  čuvati griješnih prilika;
–  zamoliti oproštenje od onoga kome smo nanijeli nepravdu ili zlo, pomiriti se sa svima i nadoknaditi         štetu;
– ispovjedniku iskreno priznati sve teške grijehe;
– obaviti pokoru koju nam je ispovjednik odredio.

Grijeh je nevjernost Isusu i Ocu jer time pokazujete da njegove riječi nisu ono po čemu živite i ono što pratite. Grijeh šteti osobi jer smanjuje dobrotu koja se može pružati. Po vjerovanju postoje laki grijesi, teški grijesi i oni protiv Duha Svetoga. U lakom grijehu krši se moralni zakon. Laki grijeh je onaj ‘koji se može oprostiti’, a teški ili smrtni grijesi su oni koji ‘uzrokuju duhovnu smrt.’ Laki grijesi ne isključuju ljude iz kraljevstva, dok postupanjem po teškom grijehu tamo više nemate pristup. Laki grijesi zaslužuju vremenitu kaznu i ona se treba okajati uz pomoć ispovijedi ili vatrom u Čistilištu. Smrtni grijeh zaslužuje vječnu smrt.

Osim teških i lakih grijeha, postoje i oni protiv Duha Svetoga, a to su:

 • nijekanje Božjeg postojanja
 • očajavanje o milosti Božjoj
 • protivljenje priznatoj Istini vjere
 • ustrajanje u nekajanju
 • zavist

KAKO SE PRIPREMITI ZA ISPOVIJED?

Razmisli:

 • Kad si se zadnji put ispovijedio?
 • Jesi li zaboravio ili prešutio koji teški grijeh?
 • Jesi li se iskreno iz srca kajao?- jesi li izvršio pokoru i ispravio nanešenu nepravdu?
 • Jesi li izvršio treću crkvenu zapovijed o godišnjoj ispovijedi i uskrsnoj pričesti?

MOJ ODNOS PREMA BOGU

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz mene.

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svog uzalud.

3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.

 • Ljubim li više Boga ili vremenite stvari? Kakva je moja vjera? Kakvo mi je bilo srce?
 • Nastojim li što više upoznati svoju vjeru ili ju doživljavam kao običaj i tradiciju?
 • Kako slušam Božju riječ? Čitam li bar povremeno sveto pismo?
 • Trudim li se da mi djeca pohađaju vjeronauk? (roditelji)
 • Pohađam li redovito vjeronauk i druge vjerske susrete? (djeca i mladi)
 • Trošim li vrijeme na čitanje knjiga i časopisa, te na gledanje filmova koji me navode na zlo i uznemiravaju moju vjeru?
 • Trudim li se naći vrijeme za molitvu? Kakva je moja molitva? Je li to istinski razgovor s Bogom ili samo nabrajanje bez razmišljanja? Slavim li Boga i zahvaljujem li mu?
 • Poštujem li ime Božje? Jesam li ga možda vrijeđao psovkom, kletvom ili uzaludnim izgovaranjem bez poštovanja u vicevima ili običnim poštapalicama. Jesam li svijestan da psovkom Boga proklinjem samog sebe? (kod teških psovki – psovka Boga, Isusa, Majke Božje, svetaca – treba kazati broj i učestalost. To treba učiniti i kod svih drugih teških grijeha.)
 • Sudjelujem li na svetoj misi nedjeljom i blagdanima redovito ili samo onda “kad imam vremena”. Ako “nemam vremena”, znači li to da imam neke druge bogove (posao, hobi, društvo, sport…) koji imaju prednost pred Bogom?
 • Bavim li se možda magijom, vračanjem, gatanjem? Tražim li pomoć u nevoljama od Boga ili odlazim “iscjeliteljima” ili onima koji “skidaju uroke”?
 • Svjedočim li svoju vjeru u životu, na poslu, u društvu. Dade li se po mom ponašanju zaključiti da sam kršćanin?

MOJ ODNOS PREMA BLIŽNJEMU

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne sagriješi bludno.
7. Ne ukradi.
8. Ne reci lažna svjedočanstva.
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
10. Ne poželi nikakve tuđe svari.

 • Kakav je bio moj odnos prema bližnjima: roditeljima, djeci, rodbini, susjedima, kolegama na poslu?
 • Jesam li bio sebičan i mislio samo na svoj interes? Jesam li zarađivao na tuđi račun? Jesam li izbjegavao svoje dužnosti u zajednici i društvu. Jesam li prema svojim mogućnostima materijalno pomagao potrebne?
 • Imam li kao roditelj vremena za razgovor sa svojm djecom ili ih jednostavno prepustim igri i gledanju televizije? Molimo li bar kratko kao obitelj? Znam li se poigrati sa svojom djecom?
 • Poštujem li kao dijete svoje roditelje? Jesu li sretni zbog mog vladanja, učenja i ponašanja u društvu i crkvi? Kakav je moj odnos prema roditeljima ukoliko su stari, bolesni i nemoćni?
 • Jesam li naškodio svom i tuđem životu? Jesam li život ugrožavao alkoholom, drogom, cigaretama i drugim porocima? Jesam li ugrožavao život onih koji se ne mogu braniti – život nerođenih? Znam li da je namjerni pobačaj (abortus) teški grijeh ubojstva?
 • Jesam li poštivao prometne propise ili “ludom vožnjom” i pod utjecajem alkohola ugrožavao i svoj i tuđi život?
 • Jesam li naškodio tuđem dobrom glasu? Znam li da iznošenjem ili prepričavanjem tuđih grijeha činim grijeh ogovaranja, a ako tome još ponešto dodam ili izmislim činim grijeh klevetanja. A kleveta može biti teški grijeh.
 • Možda ima netko koga mrzim? Živim li s nekim u trajnoj svađi i neprijateljstvu? Jesam li protiv nekog krivo posvjedočio ili uskratio svjedočanstvo kad je drugi bio nedužan?
 • Kako se odnosim prema tuđoj imovini – imovini pojedinca ili poduzeća? Jesam li materijalno nekog oštetio i ostao dužan? Znam li da oproštenje od Boga mogu dobiti samo kad: ukradeno vratim, štetu nadoknadim ili se ispričam ako štetu nije moguće nadoknaditi?
 • Jesam li prednost u društvu tražio putem mita ili “veza”, te tako štetio drugima kojima to nije omogućeno?
 • Je li moja kritika bila dobronamjerna ili zlonamjerna? Znam li prihvatiti kritiku i na svoj račun?
 • Sudjelujem li u promicanju pravde, čestitosti, istine, sloge i ljubavi među ljudima?
 • Kako se odnosim prema prirodi i okolišu? Jesam li nepotrebno zagađivao i uništavao prirodu i sve što je Bog na dobrobit čovjeka stvorio?

MOJ ODNOS PREMA MENI SAMOME

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i blagdane!
2. Posti zapovjedne poste i određene dane ne mrsi!
3. Svake se godine najmanje jednom ispovijedi i o Uskrsu pričesti!
4. Obdržavaj ženidbene propise svete Crkve!
5. Doprinosi za crkvene potrebe!

 • Jesam li svijestan da je moje tijelo hram Duha Svetoga? Jesam li nastojao da u mojim mislima i postupcima ne prevladaju tjelesne sklonosti: oholost, prezir, omalovažavanje drugih. Znam li poštivati drugog i uvažavati njegovo mišljenje?
 • Je li mi ponekad “bog trbuh”? Jesam li bio neumjeren u jelu i pogotovo alkoholnom piću?
 • Kako sam iskorištavao svoje sposobnosti? Jesam li ljenčario i nepotrebno gubio dragocijeno vrijeme?
 • Jesam li poštivao Božji dar seksualnosti i kod sebe i kod drugih (6. i 9. Božja zapovijed)?
 • Jesam li obezvrijeđivao seksualnost pornografskim filmovima i slikama, nedoličnim razgovorima i vicevima?
 • Znam li da oni koji žive u braku, a nisu crkveno vjenčani, ne mogu na svetu ispovjed. Sami se isključuju iz crkvenog zajedništva? (4. Crkvena zapovijed)
 • Jesam li obdržavao post (Čista srijeda i Veliki petak) i nemrs (svaki petak u godini)?
 • Jesam li prema svojim mogućnostima pomagao svoju crkvenu zajednicu i sudjelovao u njenom životu ili sam se čak ispisao iz Crkve radi financijskih ušteda?
 • Jesam li iz straha ili dvoličnosti postupao protivno vlastitoj savijesti?