Molitvene zajednice

“Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.” (Mt 18,19-20)

“Za kršćansku molitvu nema drugog puta osim Krista. Bila naša molitva zajednička ili osobna, usmena ili unutarnja, nema pristupa k Ocu, osim ako molimo  ‘u ime’ Isusovo. Sveto je Isusovo čovještvo dakle put po kojemu nas Duh Sveti uči moliti Boga našeg Oca.” (Katekizam Katoličke crkve, br. 2664)

DACHAU: U crkvi St. Peter svake srijede u 18:30h / adresa: St.-Peter-Str. 5, 85221 Dachau

FREISING: U župnim prostorijama svaki četvrtak u 19:00h

(osim za vrijeme školskih praznika i blagdanima)