Krštenje

Baptismum (latinski), Taufe (njemački)

Isus Krist je rekao apostolima nakon svog uskrsnuća: “Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!” Obred krštenja predviđa uranjanje krštenika u vodu ili polijevanje vodom po glavi i zazivanje imena Oca i Sina i Duha Svetoga. Krštenje je nužno za spasenje. Njime se briše istočni grijeh i svi ostali grijesi kao i sve kazne za grijehe. Krštenje daje dioništvo u Kristovu svećeništvu i tvori temelj zajedništva sa svim kršćanima. Krštenje udjeljuje teološke kreposti i darove Duha Svetoga. Krštenik zauvijek pripada Kristu jer je obilježen Kristovim neizbrisivim biljegom. I ime krštenika je vrlo važno jer Bog svakoga poznaje po njegovu imenu tj. u njegovoj jedinstvenosti i neponovljivosti. Poželjno je ime nekog sveca tako da on kršteniku bude uzor svetosti i da mu zajamči svoj zagovor kod Boga.

Primiti krštenje a ne dolaziti na svete mise, ne živjeti po kršćanskim načelima i nemati doticaja sa župnom zajednicom – ostavlja čovjeka „samo krštenim“. Nedjeljne svete mise, sakramenti, zajedništvo Crkve, život po vjeri i molitva čine nas kršćanima – ljudima koji žive svoju vjeru. Iako su i grešni i slabi.

Važna napomena za krštenje:

  • Najavite krštenje djeteta u župu čim prije (barem mjesec dana).
  • Dogovorite se za vrijeme i mjesto krštenja prije nego dogovorite ikakve druge proslave. Na taj će se način izbjeći svi nesporazumi.
  • Na vrijeme treba pribaviti dokumente koji su potrebni za krštenje.
  • Ukoliko iz nekog razloga dijete želite krstiti u drugoj župi, javite se župniku te mu iznesite razlog zbog čega želite krstiti dijete u drugoj župi. Trebate imati pismenu dozvolu ili otpusnicu svoga župnika za krštenje djeteta u drugoj župi.

Potrebno za Krštenje

  • kopija rodnog lista djeteta – (Geburtsurkunde für religiöse Zwecke)
  • ispunjeni obrazac “ANMELDUNG ZUR KINDERTAUFE”
  • otpusno pismo župe prebivališta (ukoliko nije član naše župe)
  • Roditelji novokrštenika trebaju na krštenje ponijeti krsnu svijeću i (ako žele) krsnu haljinicu.

Potrebno od kuma ili kume

  • Potvrda za kumstvo / primljenim sakramentima ukoliko kum ili kuma žive u domovini
  • Potvrda da su kum ili kuma članovi Rimokatoličke Crkve i imaju svoje prebivalište u Njemačkoj, Austriji..etc. ( nisu članovi naše župe)

Odrasle osobe koje žele primiti sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, krizmu i pričest) i crkveno se vjenčati neka kontaktiraju župnika. Župnik će se s njima dogovoriti za pripravu za sakramente i način i vrijeme primanja sv. sakramenata. 

KO MOŽE BITI KUM/KUMA NA KRŠTENJU:

a) katolik/katolkinja sa navršenih 16 godina života;
b) treba biti kršten/a, pričešćen/a i krizman/a te ako je vjenčan/a treba biti crkveno vjenčan/a
c) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom
d) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi. e) Krsni kum ili kuma djeteta mora ispunjavati uvjete koje predviđa Zakonik kanonskog prava (kanon 874 & 1) tj

TKO NE MOŽE BITI KUM/KUMA NA KRŠTENJU:

a) Tko se ispisao iz Katoličke crkve ili pripada nekoj drugoj crkvenoj zajednici (protestant, pravoslavni) ili se smatra ateistom ili nevjernikom

b) Onaj tko živi u neregularnom braku (tko je vjenčan samo civilno, živi u vanbračnoj zajednici ili tome slično….)

c) Onaj tko može biti od velike sablazni (živi nemoralno)

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život.

d) Ona osoba koju je napustio bračni drug i živi sama, tj. nije u novoj ženidbenoj vezi i prima sakramente (praktični vjernik) može biti kum-a.

Krštenje u životnoj opasnosti

Ako je dijete slabo, treba odmah obavijestiti svojega ili najbližeg svećenika, od­nosno ako se može, donijeti dijete odmah na krštenje. Ako se nalazi u bolnici, zauzmite se da svećenik dođe tamo krstiti ga. Zamolite liječnika ili medicinsku sestru na odjelu da pozovu svećenika.
Dogodi li se, da je dijete toliko slabo da se ne može stići do svećenika ili da svećenik ne može doći do djeteta, a očita je smrtna opasnost, onda neka netko od prisutnih krsti dijete. U tom slučaju smije krstiti svaki čovjek koji znade kako treba krstiti.

Krsti se ovako: Tri puta se dijete polije po glavi običnom tekućom vodom i govori u isto vrijeme: «(KAŽE SE IME) ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.»