Župno pastoralno vijeće

Članovi župnog pastoralnog vijeća HKŽ Freising

Župno pastoralno vijeće (ili misijsko vijeće) je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi.

§ 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterskim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pomažu da se unapređuje pastoralna djelatnost.
§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup. (Zakonik kanonskog prava, kan. 511-514, 536)

Dana 20. ožujka 2022 održani su izbori za Pastoralno vijeće u HKŽ Freising. Izbori su održani na tri mjesta, u crkvi Hl. Blut u Landshutu, u crkvi St. Peter und Paul u Freisingu i u crkvi Hl. Kreuz u Dachau. Mandat traje 4 godine.

Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

fra Ivan Čugura, predsjedavajući

Landshut:

Bičanić Zvonko Brekalo-Knezović Marija Knezović Stipe Soldo Marko, predsjednik župnog pastoralnog vijeća

Freising:

Babić Dragoja Babić Ivan Babić Vesna, zamjenica predsjednika za područje Freising Bešlić Slavko Čolić Ilija Davidović Rajko Nuhanović Željko Perković Ivan Stanić Miroslav

Neufahrn:

Matešić Tanja

Dachau:

Dilber Stipan, zamjenik predsjednika za područje Dachau Krajinović Siniša Ljubić Anto Lužanić Ankica Marić Juro Šimunović Marica