Sveti red

Ordo (latinski), Priesterweihe (njemački)

Sećenički red je sakrament po kojem vjernik postaje svećenik i dobiva svećeničku vlast i milost. On se može primiti samo jednom jer u osobu koja ga prima utiskuje neizbrisivi pečat. Nosioci svetog ili svećeničkoga reda su nositelji ministerijalnoga svećeništva: đakoni, svećenici i biskupi.

Sakramenat svetog reda je “sakramenat po kojem se u Crkvi do konca vremena nastavlja poslanje što ga je Krist povjerio apostolima.” (KKC) Sveti Toma Akvinski je rekao: “Samo je Krist pravi svećenik, drugi su samo njegovi službenici.” Tri su stupnja svetoga reda: biskupstvo, prezbiterat (ili svećeništvo) i đakonat.

(Više o tome u Katekizmu katoličke Crkve (KKC 322-336).

Sakramentom reda po božanskom ustanovljenju neki između vjernika, neizbrisivim biljegom kojim se označuju, postavljaju se za posvećene službenike koji se naime posvećuju i određuju da, svatko prema svojem stupnju, vršeći u osobi Krista Glave službu naučavanja, posvećivanja i upravljanja, pasu Božji narod. (Zakonik kanonskog prava, kan. 1008)

Ako osobe osjećaju duhovni poziv neka se jave župniku za osoban razgovor.

Važno!

  • U svoje molitve uključite molitvu za svećenike, ali i za nova duhovna zvanja, za mlade koji će biti pozvani slijediti taj put i koji će dostojno živjeti svoj poziv, posvećivati sebe i druge te uzorno vršiti svoje svećeničke dužnosti.