Sv. Misa 06.01.2022 – Bogojavljenje: TRI KRALJA – Landshut

Dragi vijernici, kao što vidite ograničen je broj mijesta za pojedinu sv. Misu.

Budimo solidarni i ukoliko je moguće prijavite manji broj osoba iz jednog kućanstva. Na taj način ostaje više slobodnih mijesta za druge obitelji koje žele doći na sv. Misu.

Prijave su anonimne, molimo Vas pripazite u koje polje upiujete ime a u koje broj telefona. Polja su jasno naznačena

Rezervacije

Rezervacije su zatvorene za ovaj događaj.