Projekt izgradnje kuće u banovini

Trenutno se izgrađuje jedna kuća u Banovini uz pomoć naše Župe. Obitelj je u potrebi, ima i bolesnih, male djece i starih. Mjesni župnik preporučio ih je fra Ivanu pa je tako i nastao naš projekt. Pomažu i časne sestre donoseći hranu i duge potrepštine. Kad je u mogućnosti, fra Ivan redovito posjeti obitelj i informira se o napretku radova koji idu prema naprijed zahvaljujući pomoći naših župnjana na čemu im od srca zahvaljujemo.